Zmiana orientacji systemu niesie za sobą dodatkowe koszty

Państwo może zostać oczywiście zmuszone do ich poniesienia, jeśli w przewidzianych prawem procedurach wprowadzi niesegregacyjny system kształcenia, a zatem dokona zmian prawa szkolnego. Sytuacja taka w krajach stosujących praktyki segregacyjne nie ma jednak miejsca. Warto przy tym zwrócić uwagę, że istnienie infrastruktury placówek specjalnych nie implikuje konieczności stosowania zasady segregacyjności w kształceniu niepełnosprawnych. Placówki te bowiem są wytworem o charakterze społecznym i jako takie mogą ulec likwidacji zgodnie ze społeczną wolą. Z kolei o randze prawa niepełnosprawnych do niedyskryminacji może świadczyć znacznie szerszy repertuar argumentów. Do najczęściej wysuwanych należy pogląd, że prawo do niesegregacyjnego kształcenia należy do kategorii podstawowych praw człowieka i z tego tytuły podlegać powinno ochronie szczególnej (por. np. Deklaracja Madrycka, 2004). Trzeba przyznać, że częstotliwość wysuwania tego argumentu nie idzie w parze z jakością jego uzasadnienia.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!