Zadania badań komparatystycznych

Wykrycie i opisanie możliwie wielu wariantów danej instytucji oraz ujawnienie pełnych konsekwencji ich funkcjonowania. Rezultaty takie posiadają zarówno wartość praktyczną, jak i teoretyczną. Najbardziej oczywisty użytek praktyczny polega na tym, że wiedza komparatystyczna dostarcza informacji o tym, za czym jeszcze – obok planowanych i kontrolowanych celów – wypadnie się opowiedzieć, wybierając dany wariant działania. Mówiąc krótko, jest to wiedza o planowanych i ubocznych skutkach każdego wariantu instytucji. Konsekwencje uboczne są nie mniej istotne niż planowane, a historia wychowania dostarcza licznych przykładów, jak bardzo mogą być one kłopotliwe. Relatywizując każdy, także własny, punkt widzenia i tym sposobem poszerzając możliwe spektrum działania, pedagogika porównawcza staje się nauką krytyczną. Należy podkreślić, że krytyczność ta nie wyrasta z marksowskiego pnia i dzięki temu wolna jest od „nędzy historycyzmu”.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!