Wyjście poza analizy znaczenia poszczególnych czynników

Przyszłe poszukiwania powinny zmierzać do zbudowania ram teoretycznych, pozwalających ujmować kompleksowo relację między dzieckiem niepełnosprawnym a wymogami szkolnej edukacji. Godnymi naśladowania, choć odosobnionymi niestety, przykładami takiego podejścia są koncepcje: wrażliwości edukacyjnej uczniów szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim Joanny Głodkowskiej oraz dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej (2004). Próbując określić zróżnicowanie podatności integracyjnej uczniów z tą samą kategorią niepełnosprawności, należy – wzorem przywoływanych autorek – określić cechy predysponujące do uczenia się w szkole ogólnodostępnej, a następnie badać ich występowanie w danej populacji. W opinii pedagogów specjalnych o szansach dziecka na uczenie się w szkole ogólnodostępnej decydują nie tylko czynniki osobowe, ale i środowisko rodzinne. Aleksandra Maciarz  w rozważaniach na temat reformy kształcenia specjalnego w Polsce napisała wprost: „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (najbardziej segregacyjna forma kształcenia – uwaga autora) będą nadal potrzebne, by zabezpieczyć dzieciom z rodzin wysoce niewydolnych wychowawczo należyte warunki rozwoju i nauki, kompensujące im niedomagania ich środowisk rodzinnych”.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!