Wpływ niesegregacyjnych form kształcenia na osiągnięcia szkolne uczniów

Na obecnym etapie te, zaplanowane na wiele lat badania międzynarodowe nie koncentrują się wprawdzie na problematyce miejsca uczniów niepełnosprawnych w publicznych systemach szkolnych. Nie pozwalają one zatem wnioskować, jaki system organizacji kształcenia jest najkorzystniejszy z punktu widzenia efektów uczniów zdrowych i niepełnosprawnych. Zarazem wyniki pierwszego etapu studiów PISA upoważniają do stwierdzenia, że prowadzona na szeroką skalę polityka prointegracyjna nie musi kolidować z wysokimi osiągnięciami w testach. Wiele krajów, których uczniowie odnieśli sukces w badaniach PISA słynie wszak z wysokiego poziomu upowszechnienia niesegregacyjnego kształcenia. Wypełnianie przez szkoły ich funkcji kwalifikacyjnej jest zwykle utożsamiane z jakością nauczania w zakresie klasycznych kompetencji akademickich. Tymczasem już co najmniej od lat 80., a zatem od czasu, kiedy zaczęto obserwować wyraźne zmiany jakościowe w sposobie funkcjonowania gospodarki i w oczekiwaniach rynku pracy, wielu autorów zwraca uwagę na znaczenie szeroko rozumianych kompetencji emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych. Placówki integracyjne oferują lepsze niż szkoła tradycyjna warunki kształtowania takich – pożądanych dziś na rynku pracy – kompetencji, jak umiejętność pracy w zróżnicowanym wewnętrznie zespole, łatwość przystosowania się do stale zmieniających się warunków działania, umiejętność łączenia aktywności umysłowej i fizycznej.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!