Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

Nie mają mocy prawa wiążącego. Stanowią one jednak „poważne zobowiązanie moralne i polityczne ze strony państw do podejmowania działań w celu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.  W dokumencie czytamy, że jego polityczny i moralny fundament stanowi Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka. Znaczenie zasad polega przede wszystkim na tym, że w sposób bardzo jednoznaczny wskazują one jakościowo nowe cele kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Celem głównym wszelkich rozwiązań jest zagwarantowanie niepełnosprawnym, jako członkom swoich społeczności, możliwości korzystania z tych samych praw i obowiązków, które przysługują pozostałym obywatelom. Ta lapidarna wypowiedź zasługuje z pewnością na pełniejsze objaśnienie, ze względu na swoje fundamentalne znaczenie.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!