Sposoby rozumienia terminu „inkluzja”

  1. Synonim kształcenia Integracyjnego
  2. Kształcenie niesegregacyjne o wysokiej jakości
  3. System szkół powszechnych dostosowany do ogromnego zróżnicowania uczniów
  4. Całkowita likwidacja kształcenia segregacyjnego, totalna integracja

Analogiczne podejście metodologiczne odnajdujemy w pracy Grażyny Dryżałowskiej. Dokonała ona podziału systemów kształcenia niepełnosprawnych na trzy kategorie:

  • włączający system edukacji,
  • integracja edukacyjna,
  • nauczanie we wspólnym nurcie.

Zaletę tego typu badań, które z pewnością będą się rozwijały także w przyszłości, można dostrzec przede wszystkim w tym, że zapobiegają one zacieraniu istotnych różnic w systemach kształcenia niepełnosprawnych w poszczególnych krajach. Ponadto studia takie mogą służyć uchwyceniu ogólnych tendencji rozwoju systemów kształcenia w świecie, gdy wykorzystują dane podłużne.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!