Société Philantropique

W roku 1870 powstało w Paryżu Stowarzyszenie Filantropijne (Société Philantropique), które skupiało bardzo wpływowe osobistości epoki, włącznie z królem. Celem stowarzyszenia było poszukiwanie zgodnych z nowym duchem sposobów rozwiązywania nabrzmiewających problemów społecznych epoki przedrewolucyjnej. Jeden z członków stowarzyszenia, Valentin Haiiy szczególną uwagę zwrócił na problemy oświaty dla niewidomych i w 1784 r. założył pierwszą w świecie szkołę dla tych osób. W szkole tej koncentrowano się przede wszystkim na wspomaganiu rozwoju sfery poznawczej uczniów. Zgodnie z oświeceniowymi ideałami za ostateczne cele kształcenia uznawano emancypację i szczęście jednostki, do których droga miała wieść przez wyzwolenie umysłu z pęt niewiedzy, przesądu i zabobonu. Ideały te pozostawały w pełnej zgodności z ówczesnym wyobrażeniem społecznej użyteczności jednostek. Na użyteczność bowiem filantropiści francuscy patrzyli nie tyle przez pryzmat gotowości do osiągnięć, co możliwości zaangażowania się w życie obywatelskie. Jeszcze w XVIII w. powstały także cztery szkoły dla niewidomych w Anglii. Placówki te były tworzone na wzór szkół przemysłowych, a celem kształcenia było przygotowanie niewidomych do pracy zawodowej. Szkoły angielskie dały początek nowemu modelowi szkół dla niepełnosprawnych sensorycznie, którego charakterystyczną cechą było węższe, bardziej utylitarystyczne pojmowanie celów kształcenia. Zarówno szkoły angielskie, jak i francuskie przynosiły efekty edukacyjne zgodne z ówczesnymi oczekiwaniami i w rezultacie dały impuls do rozwoju szkolnictwa dla niewidomych w Europie, a także poza jej granicami. Już w drugiej połowie XIX w. większość krajów Zachodniej Europy dysponowała całkiem pokaźną siecią szkół dla niewidomych, uwzględniając liczebność populacji. Chociaż placówki te powstawały przeważnie poza publicznym sektorem szkolnym, z inicjatywy prywatnych filantropów, to już w wieku XIX rosło zaangażowanie władz państwowych w ich zakładanie i finansowanie. Przełomowym momentem w zakresie włączenia szkół dla niewidomych do publicznego systemu szkolnego było objęcie niewidomych obowiązkiem szkolnym, co nastąpiło w większości krajów Zachodniej Europy na przełomie XIX i XX w.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!