Prawdziwość tezy wysuniętej przez Specka

Nie ma zarazem dowodów na prawdziwość tezy wysuniętej przez Specka, że formy integracyjne obniżają poziom osiągnięć dzieci zdolnych. Zarówno – nieliczne wprawdzie – badania koncentrujące się na tym problemie, jak i inne badania nad osiągnięciami szkolnymi nie upoważniają do takiego stwierdzenia. W dwóch studiach empirycznych, prowadzonych w Niemczech i w Szwajcarii nie wykazano negatywnego wpływu uczniów niepełnosprawnych na wyniki nauczania ich klasowych kolegów. Wyników tych badań nie można oczywiście traktować jako pełnej weryfikacji hipotezy O. Specka. Obejmują one bowiem tylko dwie formy kształcenia integracyjnego, z których korzystali uczniowie z trudnościami w uczeniu się. Zarazem aktualny stan wiedzy pozwala mniemać, że także w innych wariantach niesegregacyjnego kształcenia można zapewnić wszystkim uczniom warunki kształcenia, które będą adekwatne do ich możliwości i potrzeb.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!