Pedagogika specjalna nie podziela jednak zaprezentowanego powyżej sposobu rozumienia społecznej integracji

Dowodem tego jest kwestionowanie sensowności uczęszczania części dzieci niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych a także, a może przede wszystkim, sposób uzasadniania tego sądu. Zdaniem pedagogów specjalnych nie można mówić o udanej integracji społecznej wtedy, gdy kontakty ze zdrowymi stawiają niepełnosprawnych w sytuacjach stresowych, uświadamiają im nie tylko własne trudności, ale także inność, odmienność, która może budzić postawy izolacji i odrzucenia. Powyższe rozumowanie daje wyraźne pierwszeństwo ochronie niepełnosprawnych przed trudnościami życiowymi nad prawem uczestnictwa i dostępu do wszystkich instytucji kształcenia, pracy, kultury i rekreacji, z których korzystają pełnosprawni. Co więcej, to opiekuńczo-protekcjonis- tyczne nastawienie, u podstaw którego leży adwokatoryczna etyka odcina ostatecznie osoby niepełnosprawne od udziału w społeczności zdrowych. Ta wizja integracji społecznej ma bowiem w istocie charakter ideologiczny w Mannheimowskim rozumieniu, co znaczy, że jest wyobrażeniem wobec rzeczywistości transcendentnym, które de facto nigdy nie osiągnie realizacji zawartych w nim treści. Warunkiem jej urzeczywistnienia jest bowiem nie zmiana sensu bytu, lecz bytu samego, czyli likwidacja ograniczeń funkcjonalnych, stanowiących przecież istotę niepełnosprawności. Trzecią wreszcie płaszczyzną, na której ujawnia się swoiste dla pedagogiki specjalnej rozumienie celów integracyjnego kształcenia jest rola usprawniania osoby niepełnosprawnej w procesie społecznej integracji. Charakterystyczne dla pedagogiki specjalnej jest to, że traktuje ona usprawnienie jednostki jako konieczny warunek jej integracji społecznej, a zarazem odrywa proces usprawniania od procesu integracji.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!