Orientacje metateoretyczne a badania własne

Analizy prowadzone w tej pracy ukierunkowane są centralnym pytaniem: jaka może być rzeczywistość edukacyjna oraz od czego zależy jej kształt? Przyjęto zatem, że instytucje edukacyjne posiadają różne warianty, które prowadzą do odmiennych następstw, a następstwa te korespondują z pewnymi wartościami, co nie znaczy, że pozostają one w pełnej 34 zgodności z systemem wartości realnie istniejących społeczeństw. Tylko fakt, że społeczeństwa dotknięte są konfliktem wartości i to tych samych wartości – pozwala mniemać, że wybory innych mogą być znaczące dla nas. Identyfikowanie tych wyborów, a zarazem zrozumienie istoty konfliktu jest zadaniem pedagogiki porównawczej. Tak zdefiniowana pedagogika porównawcza nawiązuje do znanej tezy Isaaca Kandela, głoszącej, że wielkie problemy pedagogiczne są wspólne, lecz różne są sposoby ich rozwiązywania w poszczególnych krajach. Zakłada ona jednak, że żadne rozwiązanie nie jest idealne, gdyż każdy wariant pedagogicznego działania niesie za sobą zróżnicowane konsekwencje. Poszczególne zatem odmiany praktyki rozwiązują niektóre problemy, tworząc zarazem nowe.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!