Niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych a współczesne funkcje szkolnictwa

Wraz z gruntownymi zmianami strukturalnych i politycznych warunków funkcjonowania publicznych systemów szkolnictwa, które nastąpiły w drugiej połowie XX w., problemy szkolnictwa specjalnego, dostrzegane już w okresie jego powstawania, nabrały nowego, większego znaczenia. Ponadto zaczęły się ujawniać nowe trudności, które wcześniej nie występowały. W nowej sytuacji wewnątrz- i zewnątrzoświatowej nie można pomijać pytania, „czy to, co dawniej było być może właściwe lub historycznie nieuniknione, także dzisiaj powinno istnieć” (Eberwein, 1995, s. 468). Rzetelna odpowiedź na to pytanie nie może ograniczać się do zmasowanej krytyki szkolnictwa segregacyjnego, ale nie może także koncentrować się wyłącznie na problemach, jakie niesie ze sobą jego alternatywa. Nie ma w tym wypadku, podobnie jak w każdej sytuacji, w której występuje złożony problem społeczny, rozwiązań idealnych. Rzetelna analiza powinna zatem skupiać się raczej na tym, jakie możliwości wypełnienia przez publiczny system szkolny jego społecznych funkcji oferują obie odmiany organizacji kształcenia. Pierwszą z nich jest funkcja kwalifikacyjna.
Zdaniem O. Specka kształcenie integracyjne może prowadzić do dysfunkcjonalności szkoły względem zapotrzebowania społecznego na wysokie kwalifikacje. Jeśli nauczyciel twierdzi – jak pisze Speck, że dziecko z upośledzeniem umysłowym mieści się w klasie, to znaczy, że poziom nauczania klasy musi być do niego zniżony. Chociaż nie należy lekceważyć tego, że wysoki poziom heterogeniczności grupy pod względem możliwości intelektualnych, zainteresowań i preferowanych stylów uczenia się utrudnia organizację nauczania w sposób efektywny, to konkluzję O. Specka trudno uznać za trafną. Autor ten błędnie – w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości społecznej i oświatowej – pojmuje funkcję kwalifikacyjną oraz nieadekwatnie określa aktualne możliwości organizacji nauczania w szkole.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!