Francuska a niemiecka metoda kształcenia

Różnice między francuską a niemiecką metodą kształcenia językowego niesłyszących legły u podstaw przywoływanych wyżej badań porównawczych, przeprowadzonych przez Jana Papłońskiego. Rezultatem tych badań było stwierdzenie, że porównywane praktyki edukacyjne wiodą do zróżnicowanych jakościowo efektów, a wybór między nimi oznacza konieczność opowiedzenia się za jedną z wykluczających się wizji miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jak pisał Papłoński: w „metodzie francuskiej” cel wychowania głuchoniemych polega na nadaniu im cechy ludzkiej wyłącznie przez rozbudowanie i rozwinięcie ich władz umysłowych. Ten system kształci człowieka, ale stwarza dla niego osobny świat, pozbawiając go środków do łatwiejszego porozumiewania się ze słyszącymi. Natomiast „metoda niemiecka” „podtrzymuje i zaostrza słuch (…), naucza mówić (…) i takim sposobem wprowadza głuchoniemego do ogólnej rodziny ludzkości”.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!