Dyskredytuje on koncepcje

Ważnym osiągnięciem Luhmanna jest także to, że wyraźnie dyskredytuje on koncepcje, które sprowadzają proces legitymizacji do manipulowania opinią publiczną. Chociaż zabiegów socjotechnicznych nie można całkowicie lekceważyć, to trudno badać zasadność decyzji politycznych w całkowitym oderwaniu od ich przedmiotu, przesłanek logicznych i faktycznych konsekwencji. Te zaś z pewnością mają bardzo złożony charakter. Ich uchwycenie nie jest możliwe ani przez odwoływanie się do nader zgeneralizowanych zasad i wartości, ani przez badanie socjotechniki. Nie ma innej drogi dostępu do zasadności decyzji, jak próby zrozumienia jej wielorakich uwarunkowań, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrzsys- temowych. Niklas Luhmann wyraźnie przy tym wskazuje na konieczność uwzględniania w takich analizach zarówno przemian wewnątrzsytemo- wych, jak i w otoczeniu systemu oraz ich wzajemnych powiązań. Tej wnikliwości analitycznej zabrakło, jak się wydaje, Speckowi. Jego analiza problemu możliwości upowszechnienia kształcenia integracyjnego obarczona jest dwoma poważnymi błędami, które zaważyły na jej końcowych rezultatach.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!