Dylematy metodologiczne (specjalnej) pedagogiki porównawczej

W obszarach pedagogiki porównawczej i specjalnej pedagogiki porównawczej prowadzi się coraz więcej badań. Taki stan rzeczy związany jest bez wątpienia z procesem globalizacji, rozumianym jako postępująca współzależność poszczególnych krajów i regionów świata. Globalizacja zwiększa zapotrzebowanie na wiedzę o rzeczywistości, która co prawda jest zewnętrzna i w tym sensie obca, ale wpływa na kształt lokalnych warunków i układów. Jednym z najważniejszych źródeł tej wiedzy są oczywiście badania porównawcze. Istotnym następstwem procesów globalizacji jest bardzo duża dynamika przemian rzeczywistości społecznej. Nigdy wcześniej warunki życia ludzi nie zmieniały się tak radykalnie i w tak szybkim tempie, jak to ma miejsce dzisiaj. Uwaga powyższa dotyczy także edukacji. O ile bowiem jeszcze dwie dekady temu permanentny charakter reform oświatowych był raczej postulatem lub prakseologiczną zasadą, o tyle już w latach 90. XX w. stał się – przynajmniej w krajach wysoko rozwiniętych – faktem, który został starannie udokumentowany w opracowaniu EURIDICE (1999). Reformy zawsze zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę płynącą z badań porównawczych.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!