Cele badań porównawczych

Wykład założeń teoretyczno-metodologicznych leżących u podstaw niniejszej pracy wypada rozpocząć od analizy celów. W metodologii pedagogiki porównawczej panuje nadzwyczajna zgodność odnośnie możliwych celów badań komparatystycznych. Przyjmuje się zatem, że badania te mogą: wspomagać politykę oświatową, poszerzać wiedzę o rzeczywistości edukacyjnej,
budować międzynarodowe porozumienie (Klauer, Mitter, 1985b). Komplementarny, a zarazem bardziej szczegółowy podział funkcji badań porównawczych w pedagogice zaproponował Wolfgang Homer (1993), a w Polsce spopularyzował Mirosław S. Szymański (1993). Autorzy ci wyróżniają cztery funkcje badań porównawczych: idiograficzną, melioracyjną, ewolucjonistyczną i eksperymentalną. Z realizacji funkcji idiograficznej badania porównawcze wywiązują się należycie wtedy, gdy ich efektem jest uporządkowany i pełny opis systemów oświatowych lub ich wybranych elementów w różnych krajach. Obok jasności i spójności takiego opisu o jego wartości decyduje prawdziwość, rozumiana jako zgodność prezentowanych treści z rzeczywistością, a także
jeśli nie przede wszystkim – jakość uzupełniających go wyjaśnień.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!