Błędy ekwiwalencji

  • Błędy ekwiwalencji w badaniach porównawczych:
  • brak uwzględnienia kontekstu kulturowego i politycznego badanych zjawisk,
  • nieprawidłowy przekład specjalistycznych terminów,
  • brak reprezentatywności próbki w przypadku badań, które były rezultatem podróży pedagogicznych.

Wymienione powyżej błędy, które w metodologii badań komparatystycznych zwykło się określać mianem błędów ekwiwalencji, znacznie obniżają wartość poznawczą obarczonych nimi studiów, nie wyczerpują jednak wszystkich możliwych i spotykanych przyczyn słabości prac z zakresu porównawczej pedagogiki specjalnej. Wiele bowiem opracowań, w których błędy ekwiwalencji udało 15 się wyraźnie ograniczyć, bo nie wyeliminować, także posiada ograniczoną wartość poznawczą, czego przykładem jest choćby studium A. Burliego. Błędy ekwiwalencji mogą obciążać sposób prowadzenia badań. Tymczasem o jakości pracy naukowej decyduje także, jeśli nie przede wszystkim, jakość problemów badawczych.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!